Teemme nettisivu-uudistusta.

Uudet sivumme avautuvat pian.

Haluaisitko kääntää asiakkaasi arkikokemukset kilpailueduksi?

Loppukäyttäjien tunnistamattomissa tarpeissa ja päätöksenteon motiiveissa piilee mittava määrä käyttämätöntä potentiaalia. Kliinisen laboratorioympäristön sijaan tutkimme ihmisiä siellä, missä he käyttävät tutkittavaa palvelua, tai missä tutkittava ilmiö vaikuttaa heidän elämäänsä. Laadullisten tutkimusmenetelmiemme avulla autamme asiakkaitamme valjastamaan nämä arkikokemukset konkreettiseksi kilpailueduksi: tuottamaan lisäarvoa ja sitoutuneempia loppuasiakkaita sekä kestävää liiketoimintaa.

Kennon kansainvälisesti kokeneet antropologit auttavat yrityksiä onnistumaan sosiaalisesti kestävällä tavalla myös ulkomailla. Globaalissa maailmassa yritysten ja hankkeiden on tärkeä tuntea kulttuurierojen vaikutukset esimerkiksi kulutustottumuksiin erityisesti toimiessaan kansainvälisessä ympäristössä. Lisäksi Kenno on mukana kehittämässä kansainvälisten yrittäjien kotoutus- ja koulutustoimintaa Suomessa.

Autamme yrityksiä vastaamaan huomisen tarpeisiin syvällisen asiakasymmärryksen avulla

Kennon palvelupolku

Kenno tuo asiakkaalle kilpailuetua käyttäjälähtöisten innovaatioiden ja kokemuksellisuuden kautta.

kenno-bubble

Tutkimussuunnittelu

Kenno suunnittelee tutkimuksen kulun asiakkaan tarpeiden mukaisesti, hankkii tarpeisiin sopivat tutkimushenkilöt ja valitsee tutkimusmenetelmät.

kenno-eye

Etnografia

Teemme tutkimuksen aina luonnollisessa kontekstissa, jossa havainnointi, semi-strukturoidut haastattelut ja tilanteen flow antavat tilaa myös kysymättömille kysymyksille ja uusille innovaatioille.

kenno-clipboard

Analyysi ja lopputuote

Aineistosta kokoamme asiakkaamme kannalta relevantit toimintaohjeet ja räätälöimme sopivan lopputuotteen, jossa tieto on aina asiakkaalle helposti lähestyttävää ja hyödynnettävää.

kenno-group

Palvelumuotoilu

Jalostamme etnografian tuotokset yhdessä asiakkaamme kanssa hyödyntäen esimerkiksi design sprint-menetelmää.

Referenssejä

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Työntekijäkokemuksen muotoilu

Työntekijäkokemuksen muotoilu

ånni-hanke

ånni-hanke

Espoon kaupunki

Espoon kaupunki

WHIM

WHIM

AMERIKKA

AMERIKKA

KAUPUNKISUUNNITTELU

KAUPUNKISUUNNITTELU

Roobertin Herkku

Roobertin Herkku

A-lehdet

A-lehdet

Yhteistyökumppaneitamme

Elo
MaaS Global
Suunnittelutoimisto Amerikka
Akateeminen Kirjakauppa
Plan
Cloetta
EMMA
Tieto
Helsingin kaupunki
Roobertin Herkku
358
Nuorisoasiainkeskus
Startup Refugees
xEdu
Ehyt ry
Fuzu
Forssan Seudun Kehittämiskeskus
NewCo. Helsinki
NINE
Lähiöprojekti

Tutustu meihin

Kennon toimintatiimin muodostaa kolme kansainvälisesti kokenutta antropologia ja sosiaalipsykologi.

IMG_6829

 

Uutta Blogissamme

Yhteisöllisten työtilojen arki

Yhteisöllisten työtilojen arki

Sep 07 2018

Yhteisölliset työtilat ovat nostaneet päätään ja tulleet kaupunkikuvassa entistä tutummiksi. Yhteisöllisellä työtilalla tarkoitetaan fyysistä paikkaa, jossa yritykset tai yksityishenkilöt vuokraavat tilaa työntekoa…

Minäpystyvyys ja hoivarobotit – keinoja käyttäjän tukemiseen uuden teknologian parissa

Minäpystyvyys ja hoivarobotit – keinoja käyttäjän tukemiseen uuden teknologian parissa

May 09 2018

Minäpystyvyydellä (self-efficacy) tarkoitetaan yksilön arvioita omista kyvyistään tai pystyvyydestään suoriutua tietyssä tilanteessa tai tehtävässä. Varsinaisten kykyjen sijaan olennaista on, mitä yksilö arvioi…

Turvallisuuden tunne julkisessa tilassa – mistä se muodostuu ja miten se varmistetaan?

Turvallisuuden tunne julkisessa tilassa – mistä se muodostuu ja miten se varmistetaan?

Apr 12 2018

Tilasuunnittelussa joutuu yhä useammin käsittelemään myös turvallisuuden tunnetta ja sen vaikutusta asiakkaiden käyttäytymiseen sekä työntekijöiden työhyvinvointiin. Turvallisuus ja kokemus turvallisuudesta eli turvallisuuden…

Kennon tiimi vahvistuu sosiaalipsykologisella osaamisella

Kennon tiimi vahvistuu sosiaalipsykologisella osaamisella

Mar 22 2018

Kennon vuosi alkoi juhlavissa merkeissä, kun Rita Latikka aloitti vakituisena vahvistuksena Kennon tiimissä. Rita on ollut Kennon matkassa viime keväästä lähtien, ja…

M5: Uusi vuosi ja uudet maisemat

M5: Uusi vuosi ja uudet maisemat

Jan 08 2018

  Hyvää uutta vuotta 2018 Kennon uudelta toimistolta!    

Kolme tärkeintä työelämäodotusta: merkityksellisyys, työn sisältö ja mukavat työkaverit

Kolme tärkeintä työelämäodotusta: merkityksellisyys, työn sisältö ja mukavat työkaverit

Dec 13 2017

Mitä opimme työelämäodotuksista VTM17-messuilla   Kenno oli mukana Valtiotieteilijöiden työelämämessuilla tapaamassa kiinnostavia ja fiksuja opiskelijoita ja muita paikalle poikenneita. Kennon ständillä oli…

Haluaisitko kuulla lisää kokemusmuotoilusta? Tilaa Kenno puhumaan tapahtumaasi.

Ota yhteyttä

Mariankatu 5A, 00170 Helsinki

M5 / 4. kerros

Lähetä meille viesti

Antamiasi tietoja käytetään ainoastaan tutkimus- ja yhteydenottotarkoituksiin.