Me kyseenalaistamme itsestäänselvyydet ja rakennamme rajoja rikkovia ratkaisuja ihmisoivalluksista.

Inhimilliset kokemukset ja olennaiset kysymykset muuttuvat konkreettisiksi strategioiksi käsissämme.

Mg 0112 Web

Viola Strandberg

Viola haastaa, olemmeko oikean ongelman äärellä. Laaja-alainen ymmärrys palvelumuotoiluprosessista sekä palvelumuotoilun ja etnografian yhdistämisestä auttaa Violaa uudistamaan brändejä sekä kehittämään markkinointia ja viestintää.

Design antropologi
perustaja, VTM
Anna Martela

Anna Martela

Anna kääntää tutkimukset strategiaksi. Liiketalouden ja sosiaalisen kestävyyden vankan ymmärtämisen lisäksi hänen vahvuuksiaan ovat tulevaisuuden tutkimus ja analyysi. Hän tulkitsee hiljaiset signaalit uusiksi kasvumahdollisuuksi ja strategiatyön ohjenuoriksi.

Bisnesantropologi, CEO
perustaja, VTM
Elina Reponen

Elina Reponen

Elina tuottaa silmiä avaavia analyysejä ja kyseenalaistaa itsestäänselvät totuudet. Kulttuuriset oivallukset johtamisesta, työn merkityksellisyydestä ja yrityksen kasvusta ohjaavat Elinan työtä. Hän analysoi ja uudistaa asiakkaan startegiapolun läpi organisaation.

Bisnesantropologi
perustaja, VTM
Rita Latikka

Rita Latikka

Rita rohkaisee uudistumaan ja kuuntelemaan maailmaa ja sen ihmisiä. Tausta sosiaalipsykologiassa tuo Ritan työhön ymmärrystä identiteeteistä ja ryhmäpsykologiasta. Vahva kvantitatiivisten menetelmien osaaminen tukee Ritan työtä tutkimuksen ja kehittämisen parissa.

Sosiaalipsykologi
YTM