Uusi visio: Kuntaliitto

Millaisia ovat tulevaisuuden erilaiset kestävät kunnat ja kaupungit? Kenno oli mukana visioimassa tätä osana Kuntaliiton Uudet kestävät kunnat -prosessia. Vastasimme kuntaryhmien johdon näkemyksiä kartoittavan tutkimuksen suunnittelusta, fasilitoinnista, analysoinnista ja raportoinnista. Työn pohjalta ideoitiin kuntien ja valtion toimenpiteitä visioiden toteutumiseksi.

Työssä tunnistettiin eri kuntatyyppiryhmien kannalta tärkeimmät kulmakivet Kuntaliiton visiotyöskentelyyn, jossa luotiin visioita tulevaisuuden kunnista 2030-luvulla. Lisäksi kartoitettiin tärkeimpiä kuntaryhmäkohtaisia eroja ja yhteneväisyyksiä huomioitavaksi visiotyössä.

Työ liittyy kokonaisuuteen, jossa valmistellaan Kuntaliiton edunvalvontalinjauksia liittyen Valtiovarainministeriön käynnistämään Kuntapolitiikka-työhön. Kantavana teemana keskusteluissa onkin noussut esiin kuntien rooli suhteessa valtioon, yhteistyö valtion kanssa ja ohjaus valtion taholta.

"Annika ja Elina ulkopuolisina konsultteina toivat uudessa valossa esille kuntakentän keskusteluja tulevaisuudesta. Havainnot ja herättelyt olivat myös pysäyttäviä, ja ne laittoivat pohtimaan syvempiä yhteiskunnan ja asioiden välisiä dynamiikkoja."

Sini Sallinen, kehityspäällikkö
Kuntaliiton strategiayksikkö

"Tämä oli meille erittäin opettavainen prosessi. Kennon haastattelut ja analyysi nosti uusia perustavanlaatuisia näkökulmia kuntien tulevaisuuden toiveista sekä haasteista."

Ville Nieminen, asiantuntija
Kuntaliiton strategiayksikkö