Uusi näkökulma: Valio

Kuinka vastuullisuus tulee osaksi ostopäätöksiä? Toteutimme keväällä 2021 yhteistyössä Valion kanssa etnografisen tutkimuksen kuluttajavastuullisuudesta.

Tutkimuksen informantit toteuttivat vastuullisuuspäiväkirjan, jossa he reflektoivat arkisia valintojaan ja vastuullisuuden roolia niissä. Ennen ja jälkeen päiväkirjan informanttien kanssa pidettiin haastattelut, joissa pureuduttiin teemoihin laajemmin ja syvemmin.

Aineisto analysoitiin analyysityöpajoissa, joista yksi fasilitoitiin Valion ydintiimille. Näin saatiin arvokas sisäinen näkökulma ja asiantuntemus osaksi prosessia ja oivalluksista tuli Valion omia.


Kennon antropologisen lähestymistavan avulla ymmärrettiin:

- Kohdekuluttajan näkemyksiä vastuullisuuden merkityksestä ja teemoista sekä vastuullisuuden roolista kuluttajan elämässä.

- Kuinka elintarvikkeisiin liittyvät vastuullisuuden teemat sijoittuvat laajempiin vastuullisuuden teemoihin.

- Miten vastuullisuuden teemoista kannattaa puhua kuluttajille.

- Mikä on vastuullisuuden vaikutus kulutusvalintoihin ja ostopäätöksiin ja miten vastuullisuus tulee osaksi ostopäätöksiä.


"Yhteistyö Kennon kanssa sujui erinomaisesti. Projekti eteni suunnitelmien mukaan ja aikataulussa. Tutkimus antoi meille uusia ja avartavia näkökulmia vastuullisuuteen kuluttajien arjessa. Raporttiin olemme palanneet toistuvasti, kun mietimme vastuullisuuden merkitystä kuluttajille ja sitä, kuinka siitä tulisi heille viestiä."


Jarno Rautio, Consumer Insight Manager

Valio