Kennon tiimi vahvistuu sosiaalipsykologisella osaamisella

Kennon vuosi alkoi juhlavissa merkeissä, kun Rita Latikka aloitti vakituisena vahvistuksena Kennon tiimissä. Rita on ollut Kennon matkassa viime keväästä lähtien, ja tällä viikolla tuleekin kuluneeksi vuosi siitä, kun hän aloitti työnsä kokemusmuotoilijana.

Rita on erityisesti ryhmien sisäisestä vuorovaikutuksesta innostunut sosiaalipsykologiasta valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteri ja on aiemmin kartuttanut kokemustaan tutkimusalalla muun muassa osallistujien rekrytoinnissa.

Teemoina minäpystyvyyden kokemus ja palvelurobotiikka ovat lähellä Ritan sydäntä, ja näistä aiheista tullaan kuulemaan lisää myöhemmin omassa blogipostauksessaan! Erilaisiin tutkimusmetodeihin ja erityisesti määrälliseen tutkimukseen perehtynyt Rita näkee etnografiassa erityisiä vahvuuksia, mitä tulee asiakasymmärrykseen:

"Käytettävän metodin sopivuus riippuu toki ongelmasta ja siitä, millaista tietoa kaivataan. Etnografiassa on hienointa avoimuus kaikille odottamattomille asioille, joita ei olla yritetty tunnistaa liikaa ennalta. Se auttaa ymmärtämään asiakkaiden tarpeita myös suhteessa tulevaisuuteen."

Etnografia on tutkimusmenetelmänä tuttu myös sosiaalipsykologiassa. Se, millaisia vahvuuksia poikkitieteellisyys tiimiin tuo, on tullut esiin etenkin käytännön työn kautta:

"Kennon vahvan temaattisen ja holistisen näkökulman ja osaamisen lisäksi tuon taustallani hieman erivivahteisen tavan katsoa ilmiöitä. Se tapa kulkee vahvasti yksilöä, yhteisöä ja yhteiskuntaa tarkastelevien tasojen kautta. Tiiminä täydennämme siten toinen toisiamme."

Sosiaalipsykologiassa huomio kiinnittyy antropologiaa vahvemmin yksilöön osana yhteisöä ja yhteiskuntaa. Miten yksilö kokee itsensä suhteessa ryhmään, miten sosiaalinen ympäristö vaikuttaa yksilöön tai esimerkiksi, miksi joihinkin ryhmiin halutaan tai ei haluta samaistua. Paitsi innokkaana ulkoilmaihmisenä ja reissutarinoijana, Rita on tuonut Kennoon myös iloa ja can-do -asennetta.

"Tää työ ruokkii mun uteliasta luonnetta tosi paljon. Tässä hommassa on parasta kun pääsee tutustumaan niin erilaisiin paikkoihin ja ihmisiin", Rita kertoo työstään.