Kevät höristelee korviaan,

Kennon uusi vahvistus Rita esittäytyy. Minä ja Kenno löysimme toisemme Kennon kevään harjoittelijahaun yhteydessä. Minä annoin kaikkeni ja Kenno heltyi [Kennon edit. *ihastui], ja tässä sitä ollaan jo vauhdikkaasti menossa kohti yhteistä kevättä. Keväässä on aina ollut itselleni sellaista toiveikkuuden tuntua. Uudessa työpaikassa aloittaminen saa aikaan kutkuttavan tunteen. Mielettömän kiinnostavaan työhön oppiessani olen hiljalleen alkanut tutustua myös uusiin ihmisiin ympärilläni.

Uutena tulokkaana päiviini kuuluu paljon seuraamista, kuuntelemista ja kysymistä. Uusia asioita myös tulee ja menee niitä sen kummemmin miettimättä. Työsuhteisiin usein ajatellaan liittyvän erilaisia odotuksia ja velvollisuuksia puolin ja toisin. Näistä tunnemme erityisesti ne, jotka ovat kirjoitettuja sopimuksia, työsoppareihin kirjattuja asioita ja sen sellaisia. Toisaalta on myös olemassa itsestäänselvyyksiin nojaavia sopimuksia, jotka jäävät tiimellyksen keskellä vaille julkilausuttuja sanoja. Itsestäänselvyyteen luottamisen sudenkuoppa on se, että osapuolet tulkitsevat sen eri tavoin. Sen tunnistaminen puolestaan luo pohjaa luottamukselliselle suhteelle, hyvälle ja turvalliselle ololle työssä. Työntekijän subjektiivisista käsityksistä itsensä ja työnantajansa välisestä vaihtosuhteesta puhutaan tutkimuskirjallisuudessa psykologisena sopimuksena.

Mutta miten itsestäänselvyydet voidaan paikantaa? Apuna toimii yhdessä keskusteleminen, kysyminen ja toisen kuunteleminen. Tämä ajatus heräsi mieleeni, kun huomasin näiden asioiden olevan sellaisia, joita Kennossa osataan erityisen hyvin. Kohta valmiina YTM:na, pääaineenani sosiaalipsykologia, on mielestäni kiinnostavaa, kuinka taitavasti kokenut etnografi osaa olla läsnä. Ei mikään itsestäänselvyys tänä päivänä, kun mietin asiaa hieman tarkemmin. Kuten aiemmin lukemastasi ehkä aavistat, olen opintojeni kautta kiinnostunut erilaisista työelämän tutkimuksessa tunnetuista ilmiöistä. Muita minua erityisesti kiinnostavia aiheita ovat vuorovaikutteisen teknologian, robotiikan ja kulttuuripsykologian teemat, joista kirjoittelen lähiaikoina myös täällä Kennon blogin puolella. Pysythän siis kuulolla!

(Tekstiin inspiraatiota ja pohjatiedot psykologisesta sopimuksesta kerätty teoksesta: Rousseau, Denise M. (1995) Psychological contracts in organizations. Understanding written and unwritten agreements. Thousand Oaks, CA: Sage.)