Kiehtova arki

Täällä kirjoittelee Hanna, opiskeluiden myötä turkulaistunut espoolainen. Toimin tämän syksyn Kennon vahvistuksena harjoittelun merkeissä ja ensimmäisen viikon jälkeen päällimmäisinä fiiliksinä on valtava infoähky, mutta samalla sitäkin suurempi innostus tulevasta.

Ennen harjoittelun alkamista tutkailin Kennon sivuja ja eritoten blogia. Tuoreena humanististen tieteiden kandina ilahdutti nähdä se skaala, millaisia erilaisia taitajia erilaisilla taustoilla on ollut mukana Kennon toiminnassa niin alusta asti kuin matkan varrella. Itse tuon omaa näkökulmaani etnografiaan ja arkikokemusten tutkimiseen yleisen historian opintojen kautta. Sivuaineiden puolesta painotus on yhteiskuntatieteellisen tiedekuntaan ja liputan ehdottomasti poikkitieteellisen osaamisen puolesta.

Monialainen osaaminen ja oman pääainekuplansa ulkopuolelle katsominen on jatkuvasti yhä suuremmassa roolissa niin opiskeluissa kuin työelämässäkin. Jokaisella meillä on omat vahvuutemme ja osaamisalueemme, jotka tulisi tuoda esiin parhaalla mahdollisella tavalla. Kennossa tämä homma on onneksi ymmärretty ja etnografia on saatu valjastettua aika ainutlaatuisella tavalla loppuasiakkaiden arkikokemusten parantamiseksi.

Omissa opinnoissani olen päässyt pureutumaan arkihistorian tutkimukseen ja toisaalta sosiologian avulla analyyttisempaan tutkimusnäkökulmaan. Arkihistoriaan kohdistuvan kiinnostuksen jatkuva kasvu perinteisemmän suurmiesten kirjoittaman nuivan, voittajien historian sijaan, kertoo tervetulleesta muutoksesta. Arjen tapahtumiin kytkeytyvä tieto on onneksi alettu nähdä ihan uudessa valossa. Kennon olemassaolo sen todistaa, kuinka arkeen liittyvän tiedon tärkeys nähdään nykyään.

Kiehtovaa arkea syksyynne toivotellen,

Ps. tänään arkeen kuuluu havainnointia Otaniemessä