Millainen on tulevaisuuden juna-asema?

Löydöksiä ja ajatuksia tulevasta.

Tiedätkö kuka vastaa juna-asemien matkustajainformaatiosta?

Loppusyksystä 2018 uppouduimme asiakasprojektimme myötä juna-asemien tulevaisuuteen matkustajainformaation näkökulmasta. Etnografiaa ja kvantitatiivista verkkokyselyä hyödyntäneessä projektissa oli tavoitteena selvittää matkustajien tyytyväisyys juna-asemien matkustajainformaatioon nykytilanteessa ja käyttäjien näkemys juna-asemien matkustajainformaation tärkeimmistä kehityskohteista tulevaisuudessa. Tulosten viesti oli selvä. Yleisesti ottaen lähes 80% vastaajista koki olevansa erittäin tai melko tyytyväisiä juna-asemien matkustajainformaatioon juna-asemilla. Tärkeimmiksi kehityskohteiksi koettiin sähköiset näytöt ja mobiilisovellukset. Käytetyimpiä opasteita olivat puolestaan juna-aseman aikataulunäytöt sekä laiturialueen näytöt.

Matkustajainformaation jatkuva kehitystyö on keskeistä junamatkustamiseen liittyvien matkustajakokemusten parantamisessa. Tulevaisuudessa juna-asemista tulee myös entistä tärkeämpiä, jos matkailun tulevaisuus piirtyy todeksi esimerkiksi viime aikoina puhuttaneena maata pitkin matkustamisena. Kaupungistuminen luo niin ikään yhtenä ilmiönä tarvetta juna-asemien jatkuvalle kehittämiselle. Joillain asemilla matkustajamäärät todennäköisesti lisääntyvät, toisilla hiipuvat. Jalkautumalla juniin ja juna-asemille etnografin oli projektin aikana helppo huomata jokaisella asemalla olevan omat erityispiirteensä.

Tulevaisuuden juna-asema ei rajoitu matkustajainformaation tarjonnassa vain fyysisiin opasteisiin, vaan hyödyntää myös mobiilia osana matkustajien matkasuunnittelua. Lisäksi sen toivotaan löytävän ratkaisuja reaaliaikaisen tiedon tarjoamiseen tehokkaasti etenkin poikkeustilanteissa. Tulevaisuuden juna-asema on matkustajien toiveissa turvallinen, viihtyisä ja tarjoaa opastusta myös eri kielillä. Oma toiveemme on, että tulevaisuudessa juna-asemat ovat sujuvia paikkoja aloittaa ja päättää matka, mutta kiinnostavia paikkoja myös pysähtyä matkan varrella.

Kaikista kyselyn vastaajista lähes puolet (45%) muuten arveli, että juna-asemien matkustajainformaatiosta vastaa VR. Juna-asemilla matkustajainformaatiosta vastaa kuitenkin Liikennevirasto (nykyinen Väylävirasto), kuten kyselyssä kolmasosa vastaajista arveli.

Lisää matkustajakyselyn tuloksista pääset lukemaan Liikenneviraston julkaisusta: https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lr2018_matkustajainformaatiokysely_2018_web.pdf