Työarjen uudet käytännöt ja poikkeustilanteen vaikutukset (työ)kulttuuriin

Kenno on käynnistänyt tutkimuksen siitä, miten Suomi tekee töitä koronaviruspandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa, ja millaisia vaikutuksia tilanteella on ihmisten ja yhteisöjen työarkeen.

Ihmiset ovat pakon edessä joutuneet järjestämään elämäänsä uusin tavoin. Kenno tekee nyt tutkimusta poikkeustilanteen vaikutuksista ihmisten työarkeen ja sen järjestelyyn.

Tutkimuksessa haluamme ymmärtää, millaisia käytäntöjä syntyy ja miten tilanne vaikuttaa (työ)kulttuuriin nyt ja jatkossa.

Laadullinen tutkimus toteutetaan päiväkirjamaisesti etäetnografiana, jossa seurataan ihmisten arkea kuvien, tekstien tai videoiden välityksellä. Seurannan kesto elää tilanteen mukana, mutta osallistua voi omissa rajoissa. Tutkimuksessa on mukana ihmisiä eri aloilta, ja siihen mahtuu vielä myös mukaan.

Aineisto analysoidaan ja analyysin pohjalta on tarkoitus jakaa tutkimuksen antia sekä parhaita oppeja yhteisesti.

Miten pandemia on vaikuttanut työarkeesi? Kiinnostaisiko sinua osallistua, tai tiedätkö jonkun joka voisi olla kiinnostunut?

Lisätietoja tutkimuksesta:

kenno@kennoconsulting.com