Etnografia osana outside in -strategiaa

“Making an empathetic understanding of a character in a novel is very much like trying to understand a customer.”

Business Insider kirjoitti maaliskuun lopussa antropologisen ymmärryksen merkityksestä yrityksille. Tanskalaisen Red Associatesin mukaan suurin osa tuotelanseerauksista epäonnistuu. Ongelmana tässä saattaa usein olla se, että asiakasanalyysi on tehty kyselytutkimuksen avulla. Kvantitatiiviselle tutkimukselle on paikkansa, mutta monesti yritykset hyötyisivät kokonaisvaltaisemmasta kuluttajaymmärryksestä.

Antropologit voivat auttaa yrityksiä erityisesti kahdella tavalla.

Antropologisten menetelmien ja etnografisen tutkimuksen avulla päästään lähemmäs asiakasta jo haastattelutilanteessa. Havainnoinnin kautta saadaan sekä kysyttyä oikeita kysymyksiä että ymmärretään paremmin vastauksia. Etnografian avulla asiakkaan elämän ja päätöksenteon kokonaisvaltainen ymmärrys ja sen analyysi saadaan yrityksen käyttöön, ja sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi tuotelanseerauksissa. Kulutustottumusten tutkiminen todellisissa tilanteissa antaa myös tutkittavalle enemmän eväitä pohtia kulutustaan laajemmassa kontekstissa kuin perinteisissä kyselytutkimuksissa on mahdollista.

Lisäksi antropologi auttaa yritystä näkemään tuotteensa laajemmin osana asiakkaan elämää, myös yllättävissä konteksteissa. Yrityksen toimintamallien tulisi perustua “outside in” -ajattelulle, eli tuotteiden suunnittelun tulisi lähteä asiakkaan näkökulmasta. Usein kuitenkin lipsahdetaan takaisin ajattelemaan sisältä ulospäin, vanhojen tapojen mukaisesti. Piilevien merkitysten tutkimuksen asiantuntijana antropologi auttaa yritystä rakentamaan vanhan ajattelutavan päälle uutta ja perustamaan päätöksenteon asiakkaiden todellisille tarpeille.Toisin sanoen, antropologi toimii tulkkina yritysten ja heidän asiakkaidensa välillä.

Yritykset tarvitsevat antropologeja. Antropologian avulla päästään käsiksi hiljaiseen tietoon ja luomaan sen pohjalta uusia innovaatioita. Tämän ajatuksen pohjalta syntyi myös Kenno.

Kenno tekee yrityksille helpoksi hyödyntää antropologi-trendiä omassa liiketoiminnassaan.

Kennon antropologi Anna Martela on tehnyt tuotekehittelyyn liittyvää etnografista tutkimusta Indonesiassa.

Lähde:http://www.businessinsider.com/heres-why-companies-aredesperateto-hireanthropologists-2014-3