Etnografisesta tutkimustoimistosta antropologiseksi konsulttitoimistoksi

Kuten edellisessä journalissa kävi ilmi, on brändiuudistuksemme lähtenyt siitä, että toimintamme on vajaassa viidessä vuodessa kehittynyt voimakkaasti. Olemme nyt vaihtaneet nimemme Kenno Ethnographic Consultingista, Kenno Anthropological Consultingiksi. Nimenvaihdoksen mukaisesti toimintamme on kehittynyt etnografisesta tutkimustoimistosta antropologiseksi strategiatoimistoksi.

Eräs asiakkaamme totesi taannoin, että pahin kilpailijamme ei ole tietty muu yritys vaan se, että niin monet toimijat sanovat tekevänsä etnografiaa, mutta tekevät sitä pintapuoleisesti. Tarve ulkoiselle uudistukselle onkin lähtenyt myös siitä, että etnografiana puhutaan niin laajasta kirjosta asioita, jotka eroavat paljon tekemästämme akateemiseen taustaan pohjaavasta etnografiasta. Meille esimerkiksi yksittäiset laadulliset haastattelut eivät ole etnografiaa. Haluamme erottautua tästä tekemisestä, sillä tekemämme etnografinen kehitys pohjaa antropologiseen osaamiseen, jolla on enemmän annettavaa kuin etnografisilla menetelmillä sinällään.

Etnografiset menetelmät ovat toki osana tekemäämme soveltavaa bisnesantropologiaa. Käytännössä teemme modernia antropologista tutkimusta kaupungin kaduilla, toimistoissa ja kodeissa. Työmme asiakkaille tarjoamamme kilpailuetu on holistinen katsantokanta ongelmiin, minkä antropologinen linssi tarjoaa. Tämän laajemman näkökulman avulla pystymme tarjoamaan ratkaisuja yhä moninaisempiin ongelmiin.

Annamme ison painoarvon sille, että aineiston keräämisen jälkeen tieto analysoidaan huolella. Tähän työvaiheeseen liittyy voimakkaasti taustamme sosiaalitieteissä ja antropologiassa. Kun kehitämme palveluita tai tuotteita, emme koskaan tutki pelkästään palvelun tai tietyn tuotteen käyttöä, vaan ihmisen elämää kokonaisuutena, johon liittyy tietyn palvelun käyttö vain pienenä osana. Analyysimme ja etnografiamme on siis suppiloivaa; aloitamme laajasta ja kuljemme kohti konkretiaa. Ymmärtämällä ihmistä kokonaisuutena, palvelun ja tuotteen käyttöön löytyy uusia kulmia, joita ei löydetä, jos tulkitaan pelkästään palvelun tai tuotteen käyttöä itsessään.

Uudistuksella me siis erottaudumme entistä vahvemmin etnografiasta, jossa etnografialla tarkoitetaan kaikkea laadullisista haastatteluista yksittäisiin havainnointeihin. Antropologinen tapa kehittää strategiaa, tarjoaa paljon enemmän asiakkaillemme, jotka haluavat ilmiöitä ymmärtämällä luoda uusia bisnesmahdollisuuksia avaavia strategioita.