Kolme tärkeintä työelämäodotusta: merkityksellisyys, työn sisältö ja mukavat työkaverit

Mitä opimme työelämäodotuksista VTM17-messuilla?

Kenno oli mukana Valtiotieteilijöiden työelämämessuilla tapaamassa kiinnostavia ja fiksuja opiskelijoita ja muita paikalle poikenneita. Kennon ständillä oli tänä vuonna myös mahdollisuus osallistua pieneen tehtävään, jossa selvitettiin kävijöiden työelämäodotuksia. Käytännössä kennolaiset olivat lyhyen desk studyn perusteella valikoineet tehtävään mukaan 8 erilaista työelämään liittyvää aspektia, jotka kukin nimettiin koristamaan yhtä lasipurkkia. Lisäksi muut ennalta-arvaamattomat ideat kerättiin post-it lapuille yhteen muu, mikä? -taululle. Tehtävänannon mukaan tehtävän tekijä sai käyttöönsä viisi helmeä, jotka hän sai käyttää haluamallaan tavalla: laittamalla ne esimerkiksi viiteen eri lasipurkkiin tai käyttämällä niitä omien ideoidensa kirjaamiseen. Jos jokin asia tai teema tuntui erityisen tärkeältä, saattoi vastaaja laittaa useammankin helmen samaan purkkiin. Leikkimielisen tehtävän fasilitoinnissa keskityttiin aiheesta heränneisiin kiinnostaviin keskusteluihin, ei niinkään tunnontarkkaan helmi-statistiikkaan.

Pääosin opiskelijoista koostuvan otoksen vastauksissa kolme tärkeintä työelämäodotusta eivät jääneet kuitenkaan epäselväksi. Päinvastoin, kolme aihetta nousi vastauksissa ylitse muiden: työn merkityksellisyys, työn sisältö ja mukavat työkaverit. Keskusteluissa nousi vahvasti esiin, että työn halutaan tuntuvan merkitykselliseltä. Kiinnostavaa on, että työn merkityksellisyyden havaittiin kuitenkin tarkoittavan ihmisille eri asioita. Osa koki, että kyse on siitä, että henkilö itse kokee työn merkitykselliseksi itselleen. Osalle työn merkityksellisyys tarkoitti sitä, että oma työ on merkityksellistä yhteiskunnan näkökulmasta. Tärkeä havainto olisi voinut jäädä kokonaan huomaamatta, jos keskustelun sijaan olisimme keskittyneet vain helmien lukumäärän purkissa. Toisaalta osa myös koki, että työn merkityksellisyys menee osittain päällekkäin työn sisällön kanssa, koska ylätason käsitteinä niiden koettiin muistuttavan paljon toisiaan. Osa käsitti työn sisällön esimerkiksi yksittäisinä tehtävinä, joista työpäivät koostuvat. Kolmantena, ja osalle hyvinkin tärkeänä asiana, nousi esiin mukavat työkaverit: työnteko hyvässä porukassa tekee työstä kuin työstä mukavampaa.

Kaksi vastausvaihtoehtoa jäivät selvästi häntäpäähän ja ne olivat verkostoituminen ja työsuhteen pysyvyys. Erityisesti verkostoituminen herätti sanana ja teemana paljon keskustelua. Osalle vastaajista verkostoituminen oli punainen vaate, sillä se jo sanana kalskahti korvaan paineita herättävänä opinto-ohjaajan sanahelinänä. Toisaalta verkostoituminen koettiin myös välttämättömänä pahana osana työelämässä etenemistä. Osa puolestaan liitti verkostoitumisen mukaviin työkavereihin ja työpaikan ilmapiiriin, erilaisiin työtehtäviin ja mahdollisuuksiin työelämässä. Myös työsuhteen pysyvyys herätti aiheena ajatuksia sekä puolesta että vastaan. Pienelle osalle vastaajista työsuhteen pysyvyys oli yksi tärkeimmistä odotuksista työelämää kohtaan. Valtaosalla kuitenkin nousi esiin nykypäivän työelämän pirstaleisuus: lineaarista ja pysyvää työsuhdetta ei ajatella olevan kovin realistista saada. Toisaalta työsuhteiden pirstaleisuus nähtiin myös positiivisena asiana. Työura sai osan mielestä ollakin vaihtelevaa, ja pirstaleisuus tällöin tarkoittaa esimerkiksi mahdollisuutta kokeilla erilaisia työtehtäviä ja urapolkuja.

Jos jokin on varmaa, niin se, että työelämän odotukset herättävät ihmisissä paljon ajatuksia. Saimme koko päivän ajan nauttia loistavista keskusteluista ja huomioista, ja lisäksi tehtävään osallistuneilla vastaajilla heräsi heidän omien sanojensa mukaan ajatuksia nykyhetken ja tulevaisuuden odotuksiin liittyen. Saimme myös muu, mikä? -taululle tärkeitä pointteja, joita ei valmiista vaihtoehdoista löytynyt. Tällaisia olivat esimerkiksi onnistuneen esimiestyön merkityksellisyys, työn joustavuus ja se, että työpaikalla saa olla oma itsensä. Vaikka tehtävä oli leikkimielinen eikä oikea tutkimus, saimme päivän mittaan paljon mielenkiintoista oppia opiskelijoiden työelämään liittyvistä odotuksista. Antoisan päivän jälkeen jäimme myös uteliaana pohtimaan, millaisia löydöksemme olisivat mahtaneet olla jonkun muun alan työelämämessuilla tarkasteltaessa.

Kiitos vielä kaikille osallistujille ja meidän kanssa jutelleille! Kohti uusia kohtaamisia!