Lisääkö asiakastieto yritysten tuskaa?

Yrityksillä on usein tarve saada lisää tietoa asiakkaidensa syvällisistä tarpeista ja toiveista, jotta omat tuotteet ja palvelut pystytään kohdistamaan oikein. Samanaikaisesti monia kuitenkin pelottaa, että tieto lisää tuskaa. Tämä johtuu siitä, että yrityksen edustajilla saattaa olla ajatus siitä, että tätä syvällistä tietoa on vaikea ymmärtää tai hyödyntää. Työntekijöillä on usein niin kiire, että he eivät ehdi purkaa laadullisista asiakastutkimuksista saatua dataa itselleen hyödynnettävään muotoon. Kovalla panostuksella saavutettu arvokas asiakastieto jää näin ollen roikkumaan tietokoneen kovalevylle, ja vaikka tiedostetaan, että sen hyödyntäminen olisi tärkeää, ei sille yksinkertaisesti aina riitä aikaa.

Joskus myös syvällisiä asiakastutkimuksia tehdään, koska on kokemus, että niitä kuuluu tehdä. Yrityksen julkisuuskuvan kannalta on tärkeää voida sanoa, että prosesseissa on kuunneltu asiakasta. Kuitenkin valitettavan usein tieto jää hyödyntämättä. Tämä estää yritystä valjastamasta tietoa vahvistaakseen kilpailukykyään, ja tuhlaa resursseja. Yrityksen asiakkaiden arkikokemuksissa ja brändimielikuvissa, piilee merkittävä määrä kilpailuetua. On surullista, että tätä potentiaalia ei aina hyödynnetä luomaan palveluita ja tuotteita, jotka vastaavat paremmin asiakkaan tarpeisiin.

Kennon sisällä olemme ottaneet tämän ongelman henkilökohtaiseksi haasteeksemme. Haluamme luoda parempia arkikokemuksia. Näitä kokemuksia luodaan, kun toimimme sillanrakentajina loppukäyttäjien sekä yritysten välillä. Käytämme ihmisten aitoja kokemuksia arjesta kovien bisnesongelmien ratkaisemiseen. Jotta tutkimuksemme eivät jäisi vain sanahelinäksi, jonka avulla yritykset voivat väittää kuuntelevansa asiakasta, palveluumme kuuluu myös tutkitun datan implementointi organisaatioihin. Pidämme esimerkiksi workshopeja ja luomme kokemusvideoita, joiden avulla asiakkaat tehdään tutuksi yrityksen suunnittelijoille tai koko organisaatiolle. Lisäksi pakettiimme kuuluu, että vierailemme yrityksessä muutama kuukausi projektin päättymisen jälkeen ja tarkistamme, että asiakastieto on todella otettu käyttöön.

Me olemme datan analysoinnin ja sieltä tärkeimpien asioiden esiin tuomisen asiantuntijoita. Ja ennen kaikkea pidämme siitä! Etnografiamme avulla tuotettu laaja kvalitatiivinen data ei ole asiakkaamme ongelma, vaan me jalostamme sen haluttuun muotoon ja autamme sen jalkauttamisessa asiakasyrityksen sisällä.