Tarinasta tunneside

Tarinoiden avulla voidaan saada asiakkaalle aikaan muistijälki ja tunneside tuotteeseen tai paikkaan.

Viime vuosina monet brändit ovat pyrkineet korostamaan "tarinaa tuotteen takana", ja erityisesti lähituotantoa ja suomalaisuutta halutaan tuoda esiin. Kertakäyttötuotteen sijaan halutaan luoda mielikuva merkityksellisestä valinnasta, ja tarinan muotoon puettu esittely toimii yleensä paremmin kuin lista ominaisuuksista. Ihmisluonto rakastaa tarinoita, niiden avulla asioita muistetaan ja kokemuksia jaetaan. Hyvä tarina voi olla yritykselle kultaakin kalliimpaa.

Tuotteen tarinoiden ei tarvitse rajoittua vain yhteen. Tein etnografista tutkimusta Crater Laken kansallispuistossa Yhdysvalloissa, ja huomasin nopeasti, että tarinoilla puiston historiasta oli suuri merkitys kävijöiden kokemukselle. Tarinoilla oli kuitenkin suurempi merkitys kuin vain saada amerikkalaisperhe viihtymään puistossa tuntia kauemmin, sillä tarinoiden tarkoitus oli luoda kansallista yhteenkuuluvuutta. Puiston kirjoitetussa sekä puistonvartijoiden suullisesti kertomissa tarinoissa vuorottelivat sulassa sovussa niin alkuperäisasukkaden myyttiset kertomukset kuin Yhdysvaltojen uudisraivaajahistorian sankaritarinat sekä alueen erikoinen geologinen historia. Puistossa oli selvästi tarkkaan mietitty joka tarina: Jokainen kävijä pystyi samastumaan kaikkiin eri versioihin, valitsemaan itselleen läheisimmän, ja samalla saamaan viihdearvoa ja ahaa-elämyksiä muista versioista. Kansallispuistolla on tietysti intressinä kouluttaa vierailijoita alueensa historiasta, mutta ajatus toimii myös sellaisille brändeille, jotka liittyvät laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin, kuten monet suomalaiset peheyritykset. Harvalla yrityksellä ehkä on kertoa itsestään myyttistä syntytarinaa, mutta arkisempikin mielenkiintoinen sattumus voi riittää.

Vaikka tiedon tuotteesta ei tarvitsekaan olla vain kylmiä faktoja, myös tarinoiden on oltava totuudenmukaisia. Tarinoilla on helppo luoda asiakkaalle tunneside tuotteeseen tai brändiin, mutta valheellisuus kostautuu helposti. Tarinoiden takana on yleensä myös paljon sellaista, mitä ei haluta tuoda esiin: kyse on aina valinnoista. Tarinoimaan lähtiessä on hyvä myös muistaa, että tietoa ja tarinoita ei saa olla liikaa. Tarinan tulee olla ytimekäs ja helposti monistettavissa, vaikkakin tarpeen vaatiessa syvennettävissä. Näin saadaan luotua muistijälki nopeassakin kohtaamisessa, ja tyydytettyä myös vaativamman asiakkaan tiedonhalu.

Nyt vain tarinahatut kaikille päähän ja yhdessä kennolaisten kanssa miettimään merkityksellistä jaettavaa asiakkaille!